Bilateral relations

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on the Promotion and Mutual Protection of Investments
Vilnius, 1992.06.16
Įsigaliojo 1992.12.20
Ratifikuota 1992.07.23 Nr. I-2787
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1993 m. Nr. 5

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl bevizinio važiavimo
Agreement on the Abolition of Visas between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway
Vilnius, 1992.12.15
Įsigaliojo 1993.01.15
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1993 m. Nr. 8

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais
Agreement on International Road Transport concluded between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway
Vilnius, 1993.01.22
Įsigaliojo 1993.02.01
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 22

4. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
Oslas, 1993.04.27
Įsigaliojo 1994.01.01
Ratifikuota 1993.11.30 Nr. I-315
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 17

5. Oro susisiekimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės
Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway
Vilnius, 1993.09.09
Įsigaliojo 1993.09.09
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 39

6. Protokolas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės dėl sutarčių, reguliuojančių dvišalius Lietuvos ir Norvegijos santykius
Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on the Agreements Governing Bilateral Lithuanian-Norwegian Relations
Vilnius, 1994.04.20
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 37

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway Regarding Mutual Assistance between their Customs Authorities
Oslas, 1995.02.13
Įsigaliojo 1995.05.16
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 35

8. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės dėl operatyvaus informavimo apie branduolines avarijas ir pasikeitimo informacija apie branduolinius objektus
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on Early Notification of Nuclear Accidents and on the Exchange of Information on Nuclear Facilities
Oslas, 1995.02.13
Įsigaliojo 1998.01.14
Ratifikuota 1997.11.18 Nr. VIII-523
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 109

9. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2004–2009 metų Norvegijos finansinio mechanizmo, nustatyto pagal 2003m. spalio 14 d. Norvegijos Karalystės ir Europos Bendrijos susitarimą dėl 2004–2009metų Norvegijos finansinio mechanizmo, įgyvendinimo
Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 established in accordance with the Agreement of 14.10.2003 between the Kingdom of Norway and the European Community on a Norwegian Financial Mechanism for the period 2004-2009 between the Kingdom of Norway and the Republic of Lithuania
Oslas, 2005.04.14
Įsigaliojo 2005.04.14
Vyriausybės 2005.01.24 nutarimu Nr. 72 suteikti įgaliojimai pasirašyti
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 70

10. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2009–2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo
Oslas, 2011-04-05.
Įsigaliojo 2011-04-05.
Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2011 m. Nr. 56-2689.

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on mutual protection of classified information
Vilnius, 2011-03-24.
Įsigaliojo 2013-06-10.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. balandžio 12 d. įstatymu Nr. XI-1966.
Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 54-2669.

Event Calendar

Gold Members

Silver Members

Honorary Members

Subscribe for Newsletter